Batterijwet / ElektroG

Informatie over elektrische en elektronische apparatuur

Informatie voor huishoudens en terugname van oude elektrische apparaten
De wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) bevat een groot aantal vereisten voor het omgaan met elektrische en elektronische apparatuur - de belangrijkste in één oogopslag:

1. Aparte verzameling van oude apparaten
Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt oude apparatuur genoemd. Eigenaars van oude apparaten moeten hun een gescheiden inzameling van ongesorteerd gemeentelijk afval aanbieden. Met name oude apparaten vallen niet onder het huishoudelijk afval, maar in speciale inzamelings- en retoursystemen.

2. Batterijen en oplaadbare batterijen
Eigenaren van oude apparaten moeten gewoonlijk gebruikte batterijen en accu's wegwerpen die niet zijn ingesloten in het oude apparaat voordat ze bij een verzamelpunt worden afgeleverd. Dit is niet van toepassing als de oude apparaten worden overgedragen aan openbare afvalverwerkingsbedrijven en daar worden gescheiden met het oog op de voorbereiding voor hergebruik door andere oude apparaten.

3. Mogelijkheden om oude apparatuur in te leveren
Eigenaars van oude apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze afgeven bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwijderaars of bij de inzamelpunten die zijn opgezet door fabrikanten of distributeurs in de zin van het ElektroG. Een online lijst met verzamel- en verzamelpunten vindt u hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Privacy informatie
Oude apparaten bevatten soms persoonlijke gegevens. Dit geldt met name voor informatie- en telecommunicatieapparatuur zoals computers en smartphones. Let op: in uw eigen belang is elke eindgebruiker verantwoordelijk voor het verwijderen van de gegevens over de afgedankte apparatuur.

5. Betekenis van het symbool "doorgestreepte container op wielen"
Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak wordt regelmatig weergegeven op de elektrische en elektronische apparatuur
De doorgestreepte container geeft aan dat de apparatuur aan het einde van zijn levensduur gescheiden is van ongesorteerd gemeentelijk afval.

6. Producer registratienummer
Als fabrikant in de zin van de ElektroG zijn wij geregistreerd bij de verantwoordelijke stichting Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) onder het volgende registratienummer:

4. Opmerking over onze Stichting voor Afval van elektrische apparatuur Registreer AEEA / registratienummer
elektric-mobiles Selchow is geregistreerd bij het Stiftung Elektro-Altgeräte-register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth Germany (internet: www.stiftung-ear.de) als distributeur / fabrikant van elektrische en / of elektronische apparatuur onder het volgende registratienummer: WEEE-Reg.-Nr .: DE81304748 geregistreerd.

Batterijen zijn inbegrepen in het assortiment voertuigen dat wij aanbieden. In verband met de distributie van deze batterijen zijn wij als distributeurs op grond van de batterijwet verplicht om onze klanten als volgt te informeren:
Gooi oude batterijen weg, zoals voorgeschreven door de wet, het weggooien in het huisafval is bij de gemeentelijke inzamelingspunt uitdrukkelijk verboden door de batterijwet of geef ze gratis in de lokale handel, zodat grondstoffen en mogelijke vervuilende stoffen kunnen worden gericht. Batterijen, die wij in ons assortiment hebben of hebben geleid, kunt u na gebruik gratis retourneren onder het volgende adres of ausrückend gefrankeerd per post naar ons terugsturen. Dit is van toepassing op hoeveelheden die eindgebruikers gewoonlijk weggooien.

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid.
Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massapercentage leiding
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massa procent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massa procent kwik.

elektrisch-mobiel Selchow
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 03
25436 Uetersen
Duitsland

Act batterij
Deze verplichting wordt aangegeven door de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer, die wordt afgedrukt op alle verpakkingen van batterijen. Je vindt daar ook de chemische symbolen van de stoffen cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg), als deze zich in concentraties boven de limieten bevinden.
U vindt deze aantekeningen ook in de begeleidende documenten van de zending of in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Meer informatie over de batterijwet is te vinden op internet bij het federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid op www.bmu.de/abfallwirtschaft of in de "Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien" op www.grs-batterien.de.