Privacy

Privacy Policy

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het beheer van electric-mobiles.com.
Een gebruik van de internetpagina's van electric-mobiles.com is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met het landspecifieke privacybeleid dat van toepassing is op electric-mobiles.com. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.
Als controller heeft electric-mobiles.com tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. de Begriffsbestimmung

Het privacybeleid van electric-mobiles.com op basis van de terminologie van het Europees beleid en de wetgever bij de vaststelling van de verordening inzake gegevensbescherming (DS-GMO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
a) persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de getroffen persoon" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon
Betroffene Persoon ist gede identifizierte oder identifizierbare naturliche Persoon, deren personenbezogene Gedaan van dem die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) verwerking
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte is Verfahren ausgeführt om Vorgang oder jede Solche Vorgangsreih im Zusammenhang mythe personenbezogen Dat wie das Erheb dat, das Erfass, sterven Organization, das Ordner, sterven Speicherung, sterven Anpassung oder Veränderung, das Auslese dat, das Abfrag, sterven Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine andere der Vorm Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen sterven, das Verwijder oder die Vernichtung.

d) Beperking van verwerking
Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

e) profilering
Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

f) Pseudonimisering
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogen Date in einer Weise, auf welche sterven personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch de betroffen De Persoon zugeordnet Werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt Werden und technischen und organisatorisch dat Maßnahmen unterlieg, sterven aan gewährleis, dass sterven personenbezogen de Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Persoon zugewiesen werden.

g) Verantwoordelijk of voor verwerking
Verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.

h) processor
Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

i) ontvanger
Empfänger ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, zegt Einrichtungen oder andere Stella personenbezog tot Daten offengelegt Werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita van handelt oder nicht. Vanaf Behör, sterven im Rahmen eines bestimmt de Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis om tot Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt personenbezog.

j) derden
Dritter ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella Ausser der betroffen de Persoon, dem verantwortlich dat, hoewel ik Auftragsverarbeit und den Personen, sterven unter der unmittelbarer de Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, sterven personenbezogen Dat zu verarbeit dat.

k) Toestemming
Einwilligung ist jede von der betroffen de Persoon freiwillig für den bestimmt Fall in informiert Weise und unmissverständlich abgegeb tot Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstige de eindeutig de bestätigen dan Handlung, mit der sterven betroffen belangrijkste persoon zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff dan personenbezogen de Daten dan einverst ist.


2. Naam en anografie des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere de gelt uit Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Duitsland

Telefoon: + 49 04122- 4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
Website: https://electric-mobiles.com

3. Naam en Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Duitsland

Telefoon: + 49 04122- 4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
Website: https://electric-mobiles.com

Jede betroffene Persoon kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

3. Koekjes

De internetpagina's van electric-mobiles.com maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen. Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen.
Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID. Door cookies te gebruiken, kan mobile-mobiles.com gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst. De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

De website van electric-mobiles.com legt een reeks algemene gegevens en informatie vast telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Kan de worden opgenomen
(1) gebruikte browsertypen en -versies,
(2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem,
(3) de website van waaruit een toegangssysteem naar onze website komt (zogenaamde verwijzers),
(4) de subwebpagina's, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
(5) de datum en tijd van toegang tot de website,
(6) een internet protocol adres (IP-adres),
(7) de internetprovider van het toegangssysteem en
(8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt electric-mobiles.com geen conclusies over de persoon in kwestie. Integendeel, deze informatie is nodig om
(1) om de inhoud van onze website correct te leveren,
(2) om de inhoud van onze website te optimaliseren, evenals de advertenties ervoor,
(3) om ook de permanente werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen
(4) om rechtshandhaving te voorzien van informatie die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval.
Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden statistisch en verder geëvalueerd door electric-mobiles.com met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, om een ​​optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

5. Registrierung auf unserer Internetseite

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die naar de controller moeten worden verzonden, zijn afgeleid van het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie is gebruikt.
De input van de betrokkene persoonlijke gegevens worden verzameld voor intern gebruik in de data controllers en voor hun eigen doeleinden en opgeslagen. De verantwoordelijke kan de transmissie optreden één of meer processoren, bijvoorbeeld een pakketdienst, die ook uitsluitend voor intern gebruik, die te wijten is aan de controller en gebruikt de gegevens.
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich wird varen sterven vom Internet Service Provider (ISP) zegt betroffen De Persoon vergeben totdat IP-Adresse, das Datum sowie sterven Uhrzeit der Registrierung CONFIRMED. Speicherung erfolgt sterven dieser Daten vor dem Hintergrund, dus dass nur der Missbrauch unserer Dienste verhindert Werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglich dat begang totdat de Straftat de aufzuklär. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergab in dieser Daten nicht an Dritte erfolgt Grundsätzlich, sofern Weitergab tot keine Gesetzliche Pflicht zur der oder die Weitergab Strafverfolgung diente besteht.
Die Registrierung der betroffen Perso unter freiwillig is Angaben Datum van diente dem für personenbezogen sterven Verarbeitung verantwortlich de roes, zegt betroffen De Persoon Inhalt oder Leistung de anzubiet, sterven Aufgrund der Natur der Sache licht registriert dat Benutzername angeboten Werden können. Registriert dat Personen steht sterven Möglichkeiten vrij, matrijs bei der Registrierung angegeben dat de personenbezogen Daten jederzeit abzuändern vollständig oder aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung zu lassen verantwortlich dat löschen.
Der für die Verarbeitung verantwortlich om jet erteilt betroffen De Persoon jederzeit Auskunft auf Anfrage darüb is, welche personenbezogen betroffen totdat de Daten über die sind Person CONFIRMED. Ferner berichtigt löscht oder für die Verarbeitung der Daten auf Wunsch tot verantwortlich om personenbezog oder der Hinweis betroffen de Persoon, soweit dem keine Gesetzliche de Aufbewahrungspflich uit de entgegensteh. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung verantwortlich dat stehen als der betroffen De Persoon Ansprechpartner zu diesem Zusammenhang Verfügung.

6. Abonnement unseres Nieuwsbrieven

Op de website van electric-mobiles.com krijgen de gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensbeheerder wanneer de nieuwsbrief is besteld, resultaten van het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt. electric-mobiles.com informeert zijn klanten en zakelijke partners met onregelmatige tussenpozen door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene indien
(1) de getroffen persoon heeft een geldig e-mailadres en
(2) de betrokkene registreert zich voor de nieuwsbrief.
Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door een getroffen persoon is ingevoerd voor het versturen van nieuwsbrieven met behulp van de double-opt-in procedure. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. Bij het abonneren op de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokken persoon werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP).
Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een getroffen persoon op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregelen voor de verantwoordelijke.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhoben de personenbezogen Dat ausschließlich Werden zum Versand unseres verwendet Nieuwsbrieven. Ferner könnte dat Abonnent des nieuwsbrieven per e-mail informiert Werden, sofern diese für den Betrieb des Nieuwsbrief-Dienstes oder eine diesbezüglich om Registrierung erforderlich ist, wie diese im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheit der Fall sein könnte. Es erfolgt keine der im Rahmen des Weitergab Nieuwsbrief-Dienstes erhoben de personenbezogen Dat Dritte dat moment. Das Abonnement unseres Nieuwsbrieven kann durch die betroffene Persoon jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogen Date, sterven sterven uns für den Newsletterversand betroffen tot Persona erteilt lijn, Widerruf Werden kann jederzeit. Zum Zweck des Widerrufs Einwilligung der findet sich ein entsprechend jedem Newsletter Link. Ferner besteht matrijs Möglichkeiten, sich jederzeit auch auf der directe Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich vom Newsletterversand abzumelken van oder dem diese verantwortlich für die Verarbeitung auf andere Weise mitzuteil dat.

7. Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrieven van electric-mobiles.com bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten pixel kan electric-mobiles.com detecteren of en wanneer een e-mail is geopend door een getroffen persoon en welke links in de e-mail toegankelijk zijn voor de betrokken persoon.
Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om de levering van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Getroffen personen kunnen op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaring herroepen die via de double-opt-in procedure is gedaan. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Een uitschrijving van de ontvangst van de nieuwsbrief geeft electric-mobiles.com automatisch aan als een herroeping.

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Op de website van electric-mobiles.com bevat onder de wet onthullingen dat snelle elektronische contactgegevens aan ons bedrijf en directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) in te schakelen. Als een patiënt via e-mail of via een contact formulier contact met het ontvangen van de verantwoordelijke, worden de persoonlijke informatie die door de betrokkene automatisch opgeslagen. Dergelijke vrijwillig uit een betrokkene de overgedragen data verantwoordelijken gegevens worden opgeslagen met het oog verwerkings- of contact opnemen met de patiënt. Er is geen overdracht van persoonsgegevens aan derden.

9. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

De verwerkte data controller en slaat de persoonlijke gegevens van de enige betrokken voor de periode van de tijd die nodig is voor de opslag doel te bereiken persoon of als dit door de Europese richtlijnen en verordeningen donors of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking was voorzien voor. Elimineert de opslag doel of door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren of andere periode verantwoordelijke wetgever opslag voorgeschreven afloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of routinematig verwijderd en zoals vereist door de wet.

10. Rechte der betroffenen Persoon

a) Recht op bevestiging
Jet betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt eingeräumt aan Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff carrière personenbezog tot Daten verarbeitet Werden. Möchte dieses eine Person klep betroffen Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

b) Recht op informatie
Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht om op elk moment door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie.
Daarnaast heeft het Europees beleid en de wetgevende macht van de getroffen persoon die informatie de volgende informatie verstrekt: de verwerking doeleinden, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn niet bekendgemaakt of openbaar gemaakt, in het bijzonder in de ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze periode, het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens of beperking van de bewerking door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking, het bestaan ​​van een recht toepassing bij een regelgevende instantie als de persoonlijke data'll niet vanuit de betrokkene en:
Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens die het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22 Abs.1 en 4 DS-GGO en ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het gewenste effect van de verwerking voor de getroffen persoon.
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht. Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden: de gegevens verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins bewerkt wijze waarop zij niet langer nodig. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking van Art. 6 par. 1 letter a DS-GGO of Art. 9 par. 2 letter a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking. De betrokken persoon dient in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS-GMO verzet tegen de een verwerking. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt. De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaten, het onderwerp van de heffing. De persoonlijke gegevens die werd aangeboden op het gebied van diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met art. 8 par. 1 verzameld DS GGO's. Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens opgeslagen in electric-mobiles.com oorzaak, kan dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De werknemer van electric-mobiles.com zal ertoe leiden dat de delete-verzoek wordt onmiddellijk voldaan. de persoonlijke gegevens is openbaar gemaakt door electric-mobiles.com en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen neemt electric-mobiles.com rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, met inbegrip van technische naar een andere instellen voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op bericht te verwerken, dat het betrokken product uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links op deze persoonlijke gegevens of kopieën of persoon replicaties heeft deze gegevens voor zover noodzakelijk, aangezien deze bewerking niet vereist. De werknemer electric-mobiles.com zal doen wat in individuele gevallen nodig is.

e) Recht op beperking van verwerking
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donors verleende recht om de beperking van de verwerking te eisen door de persoon die verantwoordelijk is als een van de volgende voorwaarden is voldaan: De nauwkeurigheid van persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, hoewel gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren. De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt. Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Art 21 par. 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de persoon in kwestie. Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een getroffen persoon de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op electric-mobiles.com wenst aan te vragen, kunnen ze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van electric-mobiles.com zal de beperking van de verwerking veroorzaken.

f) Gegevensoverdracht
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 par. 1 letter a DS-GGO of Art. 9 Abs . 2 letter a DS-GGO of op een contract in overeenstemming met art. 6 par. letter 1 b DS basis van GGO's en de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde methoden, op voorwaarde dat de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of , gedaan in de uitoefening van het openbaar gezag die is overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is. Bovendien is de betrokken in hun recht om data portabiliteit op grond van art. 20 par. 1 DS-GMO trainende persoon te verkrijgen dat persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit betekent niet, de rechten en vrijheden van anderen worden beïnvloed. Om het recht om gegevens draagbaarheid te oefenen, kan de betrokkene altijd contact electric-mobiles.com aan een werknemer.

g) Recht op bezwaar
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donor toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde aan de verwerking op hen betrekking van persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 letter e of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. electric-mobiles.com niet het verwerken van persoonsgegevens in geval van een tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan bewijzen, zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of verdediging van juridische claims. Verwerkte electric-mobiles.com persoonsgegevens om direct mail te werken, de betrokkene heeft het recht te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Tegenspraak met de persoon tegen electric-mobiles.com de verwerking voor direct marketing doeleinden zal de persoonsgegevens niet langer proces electric-mobiles.com voor deze doeleinden.
Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortkomen uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die op electric-mobiles.com voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 par. 1 DS-GMO gedaan in beroep te gaan, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang is. Het recht om de betrokkene kunnen uitoefenen elkaar rechtstreeks werknemer van electric-mobiles.com of een andere medewerker contact. De betrokkene zijn ook gratis, in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002 / 58 / EG om hun recht uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht te worden onderworpen aan een uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking â € "met inbegrip van profilering â €" beslissing, die zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of soortgelijke Manier, als de beslissing
(1) is niet vereist voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en deze wetgeving neemt passende maatregelen om de beveiliging te waarborgen Rechten en vrijheden, alsmede de legitieme belangen van de betrokkene of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien de beslissing (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of
(2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt electric-mobiles.com passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke; luisteren naar zijn eigen positie en de beslissing betwisten. Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.


11. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Erhebt und der für die Verarbeitung verarbeitet verantwortlich om Daten von sterven personenbezogen de Bewerbern zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch àuf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlag auf dem elektronische Wege, beispielsweis per e-mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformu zijn an den für die Verarbeitung verantwortlich de übermittelt. Schließt der einen Anstellungsvertrag verantwortlich für die Verarbeitung mit einem Bewerber, die übermittelt Werden sterven Daten zum Zweck der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter der Beachtung Gesetzliche Van Vorschriften CONFIRMED. Wird von dem für die Verarbeitung verantwortlich die kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, zodat Werden matrijs Bewerbungsunterlag zwei Monate nach der Bekanntgab Absageentscheidung automatische gelöscht, sofern einer Löschung keine Sonstige het berechtigt de interess des für die Verarbeitung verantwortlich de entgegensteh dat. Sonstiges berechtigtes Interesse ist in diesem Sinne Beweispflicht beispielsweis eine in einem Verfahren nach dem Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

12. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren. De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De controller gebruikt de toevoeging â € œ_gat._anonymizeIpâ € voor webanalyse via Google Analytics.
Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website. Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken. De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.
De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Weitere Informationen und die dan gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto's uploaden en socialiseren via verzoeken van vrienden, onder anderen. De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de betreffende Google+ knop, een voorstelling van de overeenkomstige Google+ persoon Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/. Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Google+, Google herkent met elk gesprek onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en toegewezen door Google aan het relevante Google + -account van de persoon in kwestie. Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Google + -Boordmodule en zijn dus een Google + 1 aanbeveling van, Google deze informatie naar de persoonlijke Google + gebruikersaccount om de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens toewijst.
Google slaat de Google + 1-aanbeveling van het onderwerp op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die door de betrokkene worden geaccepteerd. Een verklaring van de betrokkene op deze website Google + 1 aanbeveling persoon, als gevolg daarvan, samen met andere persoonlijke gegevens zoals de naam van de Google gebruikt door de betrokken + 1 accounts persoon en gedeponeerd in deze foto in andere Google-services Bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke gegevens ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren. Google ontvangt altijd informatie via de Google + -knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet.
Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kan deze deze overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website belt. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-verwijzingen naar de knop Google + 1 zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van GTranslate (met vertaalfunctie)

De controller heeft de component GTranslate (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Translate is een webvertalingsservice. Een webvertalingsserviceservice verzamelt onder andere gegevens zoals teksten, links en dergelijke. die de operator publiceert op zijn website. Een webvertaling wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website voor internationale gebruikers te optimaliseren. De werkmaatschappij van de GTranslate-component is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. De controller gebruikt de toevoeging gat._anonymizeIP voor webanalyse via Google Translate.
Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Translate-component is om webinhoud in de taal van de gebruiker te leveren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website taal te optimaliseren om te genereren voor ons meer verkeer. Google Translate gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen mag Google onze website gebruiken in de taal van de gebruiker. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Translate component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de desbetreffende Google persoon Translate component Gegevens verzenden naar Google voor online-vertalingen. Als onderdeel van dit industrieel proces Google wordt geïnformeerd over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google dienen, onder andere, de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en om vertalingen in de reeks toe te staan. Met behulp van de cookies worden persoonlijke gegevens, zoals toegangstijden, de plaats van waaruit toegang ging naar buiten en de frequentie van de bezoeken aan de website van de betrokken persoon is opgeslagen. Elke keer dat u op onze website de persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de Internet-verbinding gebruikt wordt door de betrokken zal worden overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika persoon. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.
De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google Translate op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Translate gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Deze browser add-on vertelt Google Vertalen via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Translate. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Translate wordt uitgelegd op https://www.google.com/intl/en_en/translate/.

16. Gebruik van sociale plug-ins van Google+. Instagram met de Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken. Om uw privacy te verhogen wanneer u onze site bezoekt, de plug-ins zijn niet volledig, maar alleen met behulp van een HTML-links (de zogenaamde â € žShariff-oplossing A € œ) in de pagina gebruikt. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het respectieve sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Klik op een van de knoppen, zal een nieuw browservenster te openen en roept de kant van de betrokken dienstverlener van waar je (eventueel na het invoeren van uw login gegevens), zoals de Like-of kunt op Share-knop. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van de aanbieders. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. Integratie van YouTube-video's

We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in deze verklaring vermelde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je je profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert.
YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of aangepast ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar YouTube om ze te gebruiken. Lees het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van uw gegevensverzameling en -verwerking via YouTube.
U krijgt ook meer informatie over uw rechten en privacyinstellingen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

18. Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "aflevering" via PayPal geven wij uw betaling informatie in de verwerking van betalingen PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), ga verder. De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit nodig is voor het betalingsproces.

PayPal reserveert zichzelf voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "termijn" via PayPal voor het uitvoeren van een kredietcontrole. Indien nodig worden uw betalingsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van hun solvabiliteit voor kredietbureaus aangenomen. Het resultaat van de kredietcontrole van de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de credit rating, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Stroomt adresgegevens, onder andere, maar niet uitsluitend in de berekening van de score waarden. Verdere informatie over gegevensbescherming, onder andere aan de gebruikte kredietreferentiesbureaus, vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.

19. IMMEDIATE / Klarna

Als u de betaalmethode "immediate", verwerking van betalingen via de payment service provider ONMIDDELLIJK GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna: "NU"), te kiezen waar we Uw gecommuniceerd tijdens het bestelproces informatie samen met de informatie op uw bestelling op grond van art. 6 para. 1 verlicht. b Geef DSGVO door. Onmiddellijke GmbH maakt deel uit van Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betaling dienst onmiddellijk en slechts voor zover dat nodig is voor dit is. Bij het volgende webadres voor meer informatie over het privacybeleid ONMIDDELLIJK: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. Streep

Als u kiest voor een dienst die over de payment service provider "Stripe" betaling, de verwerking van betalingen via de Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, waar wij Uw gecommuniceerd tijdens het bestelproces informatie samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel credit card nummer, factuurbedrag, valuta en transactie-nummer). overeenkomstig artikel 6 para. 1 lit. b Geef DSGVO door. De openbaarmaking van uw gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over de privacy van "Stripe": https://stripe.com/en/privacy#translation.

21. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Smava Instant Loan

De lening vergelijking, evenals de banner door smava beschikbaar zijn en tekstlinks die u kunt gebruiken op onze website wordt aangeboden door smava GmbH (smava GmbH, Kopernikusstr. 35, 10243 Berlijn). Als u persoonlijke gegevens verstrekt bij het gebruik van de vergelijkende computer, verzamelt smava deze gegevens. smava verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Europese regels voor gegevensbescherming. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde bekijken in het privacybeleid van smava: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art 6 I verlicht. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art 6 I verlicht. b DS-GMO.
Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en vervolgens zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of ander leven.